Recent Posts »

سبزه ای برای سفره عشق

سبزه ای برای سفره عشق

Lyla Owfi March 8, 2010 23

سبزه ای برای سفره عشق حالت چطوره؟ اوضاع و احوال روبراهه؟ من که هفته ای گذروندم بس  خراب ؛بد اخلاق… افتضاح.خلاصه همینو بهت بگم که اصلا جات خالی نبود.حتی کسانی که پیش من بودن

Read More »
شیرینی بهاری

شیرینی بهاری

Lyla Owfi February 28, 2010 27

شیرینی بهاری زمان بچگی که  تو شهر گل و بلبل ؛ شیراز زندگی میکردم کشته مرده سه چیز بودم ؛ اولیش نون خامه ای  قنادی باستان دومیش سیب تًرًش مصری ( باور کن که

Read More »
داستان کرم ابریشم و آرتیشو

داستان کرم ابریشم و آرتیشو

Lyla Owfi February 21, 2010 22

داستان کرم ابریشم و آرتیشو وقتی که بچه ها کوچک بودند ؛ برای من همه چیز بزرگ بود و بد جدی از همه چیز و هر اتفاق جدید در زندگی لذت میبردم عاشق کتاب

Read More »